Clubinfo

De Schaakkring Pion 68 is aangesloten bij de Vlaamse Schaakfederatie (VSF) en de Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB) onder het nummer 352.

Er wordt geschaakt op dinsdagavond tussen 20u30 en 24u30 , vanaf 15 september tot einde juni.

Het lidgeld bedraagt 35 € voor de leden die Pion 68 als hoofdclub kiezen. De bijdrage voor aansluiting als 2de club of als recreatief lid, bedraagt 15 € (AV 13/09/2016).

Per speelavond wordt bovendien een speelgeld geïnd van 2.00 € als bijdrage in de kosten (AV 13/09/2016).

Het infoblad "PROMOTIE" met verslagen over het Clubkampioenschap en andere tornooien, Schaakkalender, Probleemhoekje, Partijen om na te spelen en zoveel meer, verschijnt vijfmaal per jaar in februari, april, juli, oktober en december.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : Frans Decroos, Tel. 059/50 79 05, Email : fransdecroos1@gmail.com

Secretaris : Alain Steenlandt, Tel. 059/51 26 91, Email : oostendenaar@hotmail.com

Penningmeester : Guido Podevijn, GSM 0477 75 41 90, Email : gpodevijn@gmail.com

Tornooileider : Frans Decroos, Tel. 059/50 79 05, Email : fransdecroos@gmail.com

Materiaalmeester : Wilfried Gryson, Tel. 059/27 34 90, GSM : 0492 - 75 66 83

Erevoorzitter/Webmaster : Joe Cordy, GSM 0479 - 46 50 81, Email : joe.cordy@telenet.be


Voor meer inlichtingen kan men terecht bij elk bestuurslid.