Introductie

De schaakkring Pion 68 werd gesticht op 29 februari 1968 in het Café DERBY op de wijk Mariakerke.

Na een eerste verhuis in 1975 naar het even verderop gelegen Café Boxeghem, bleef de club nog een achttal jaren op de wijk gevestigd.

In 1983 greep een belangrijke verandering plaats en verhuisde de kring naar de Taverne "The King's Horse Inn", dichtbij het drukke knooppunt 'Petit Paris', alwaar Pion 68 zijn grootste bloei kende.

De organisatie van diverse projecten zoals het Kampioenschap Snelschaken van de Liga West-Vlaanderen (1983), het Tornooi van Groot-Oostende (1984-1991), het Zeevruchten Schaak VIS-tival (1985-1988), het Interliga Kampioenschap (1986), de Massakamp tussen West- en Oost-Vlaanderen (1986), het Schaakseminarie te Melreux in de Ardennen (1986), en de Belgische Schaakkampioenschappen (1987) werden in die periode met succes aangepakt.

Op 22 februari 1991 sloeg het noodlot echter toe. Alsdan werd de voorzitter er van verwittigd dat de uitbating van de taverne, van de ene op de andere dag werd stopgezet. Pion 68 stond op straat en de zoektocht naar een geschikt lokaal kostte ons talrijke leden.

Na een omzwerving van circa 15 jaar over tal van andere locaties kregen we op 3 januari 2006 eindelijk opnieuw een vaste stek in het Poolcafé PARIS, alwaar wij ons 40-jarig bestaan hebben gevierd op 29 februari 2008.

Hier beleefde onze schaakkring opnieuw een stabiele periode waarbij zowel het aantal leden als de diversiteit in de activiteiten gaandeweg toenam, iets waarvoor wij de lokaaluitbaatsters Rosette en Sylvie steeds dankbaar zullen blijven.

In zaken hoort men soms "Stilstaan is achteruitgaan" en deze leus is zeker ook op schaakgebied toepasselijk. Toen enkele sterke schakers de wens te kennen gaven om terug deel te nemen met een ploeg in de Nationale Interclub, wist het bestuur dat we voor een dergelijke activiteit moesten uitkijken naar een andere meer geschikte locatie. In het Poolcafé zouden de activiteiten van de biljarters immers te storend kunnen zijn voor de bezoekende spelers en een aanleiding kunnen zijn voor klachten en boetes.

Deze locatie werd voor de inter-clubcompetitie 2009-2010 gevonden in het Ontmoetingscentrum De Blomme, alwaar de thuismatchen op zondag in ideale omstandigheden konden doorgaan, wat in maart 2010 resulteerde in de kampioenstitel van reeks 5E.

Toen dan ook later op het jaar, door grote wegeniswerken ter verfraaiing en verbetering van de Vlaanderenstraat en omgeving, er zich aanzienlijke moeilijkheden voordeden bij de toegankelijkheid van het Poolcafé, opteerde Pion 68 met een ruime meerderheid van stemmen om alle schaakactiviteiten vanaf september 2010 naar het OC De Blomme over te brengen.

Graag nodigen wij U uit om aldaar eens een kijkje te komen nemen of nog beter, een partijtje te spelen!

Foto en adres van het OC De Blomme vindt U onderaan. Het centrum is bereikbaar met het openbaar vervoer (lijnbus nr. 5), halte in de Stuiverstraat aan de ingangspoort van de begraafplaats.

U bent in elk geval hartelijk welkom.

Dienstencentrum De Blomme
Chrysantenstraat 30
telefoon: 059/43.52.34
deblomme@oostende.be

Klik hier voor de kaart