Wedstrijdreglement

 • Het clubkampioenschap wordt, naargelang het aantal inschrijvingen, jaarlijks georganiseerd in één of meerdere reeksen.

 • Het aantal reeksen, alsook het aantal spelers per reeks, wordt vastgelegd in de Algemene Statutaire Ledenvergadering bij het begin van een nieuw schaakseizoen.

 • In iedere reeks wordt een dubbele ‘round robin’ gespeeld, met verwisseling van de kleur der stukken tussen de heen- en de terugmatch.

 • Is er slechts één reeks, dan is de winnaar ervan de Clubkampioen van het lopend jaar. Zijn er meerdere reeksen, dan is de winnaar van reeks A de clubkampioen en promoveren de nrs 1 & 2 van de volgende reeksen, in het volgende kampioenschap, naar de onmiddellijk hogere reeks. De laatste en de voorlaatste speler van iedere reeks, degraderen naar de onmiddellijk lagere reeks.

 • De partijen worden gespeeld in het clublokaal De Blomme, op de datum en volgens de vooraf bekendgemaakt kalender. Het speeltempo is 2 uur QPF.

 • De partijen vangen aan om 20u30. De verzuimtijd is 1 uur.

 • De partijen worden gespeeld volgens de laatste, van kracht zijnde FIDE-spelregels. Hierbij zijn de bepalingen van de artikelen G2 en G5 van toepassing.

 • Per partij wordt van elke deelnemer een speelgeld gevorderd ten bedrage van 2.00 €. Dit speelgeld wordt, voor het begin van elke ronde, voldaan aan de tornooitafel.

 • Als een deelnemer op een bepaalde avond niet kan spelen, dan heeft hij de mogelijkheid zijn partij uit te stellen. Daartoe worden, zowel in de heenronde als in de terugronde, drie inhaalavonden voorzien. Deze worden vooraf bekendgemaakt. Om geldig uit te stellen, dient de speler in kwestie zijn tegenstrever van die avond vooraf te verwittigen (zie op de aan de kalender gehechte deelnemerslijst het GSM of telefoonnummer en eventueel het emailadres van de deelnemer) alsook de tornooileiding. Bij gebreke aan een dergelijke verwittiging, wordt de partij forfait verklaard voor de afwezige speler.

 • Na afloop van de partij, dienen beide spelers het resultaatbriefje correct in te vullen en te ondertekenen. De winnaar bezorgt het resultaatbriefje aan de tornooitafel, terwijl de verliezer de stukken terug op het bord zet en de klok uitschakelt (schakelaar onderaan de elektronische klok op OFF).

 • Aan de deelnemers wordt ook gevraagd om alle glazen, flessen of ander gerief die zij in de tornooizaal hebben meegenomen, na afloop van de partij terug te brengen aan de bar.